Frånd häst till cykel!

Frånd häst till cykel!

tisdag 3 januari 2017

Gamla körvägar 2

Vid Hammersta går den gamla sockenvägen över Lästmyreån och sydväst utmed Muskån. Sedan har vägen gått mot skogsbrynet. Vägbanken är skönjbar i brynet och har varit helt igenväxt, men i dagarna har man rensat upp och fällt en hel del träd. Följer man skogsbrynet söderut så kommer man fram till se ändräcket där vägen gick för några år sedan. Vägen är belagd med asfalt och är idag avspärrad med bom. Förbi bommen och västerut mot Själv. Innan backkrönet går den gamla vägen till vänster, rakt söderut. Här är vägbanken intakt och helt cykelbar. Man kommer ända fram till den gamla skolan, Norra skolan enligt kartan.  Här måste man åka ner på länsvägen igen. Och där, efter 100 meter sitter nästa milsten som visar att vi är 4 mil från Stockholm. Stenen sitter ganska högt upp på höger sida.Den gamla sockenvägen gick då med samma sträckning som länsvägen har idag, tills vi kommer till Överfors. Här cyklar man över motorvägen och kommer ned till Nederfors. Den gamla vägen går parallellt med lokalvägen som är helt ny eftersom länsvägen går där motorvägen numera går. Här skall/bör man hitta nästa sten. Har inte undersökt detta ännu.


Rester av sockenvägen syns ända fram till backen upp mot Ösmo kyrka. Här följer vägen den gamla sträckningen ner till Nybble. Förr gick vägen tvärsöver Lv225 som går mot Sorunda/Södertälje. Den kan man dock inte cykla ner på idag då den slutar vid ett viltstängsel. Istället cyklar vi lokalvägen söderut mot Nynäshamn. Man kommer efter ett tag ned till Lidatorp. Här har man anlagt en ny väg vid sidan om den gamla sockenvägen som här varit belagt med asfalt.När står nästa milsten.
Nu är det raka spåret ner till Nynäshamn, man följer den gamla vägen ner till Kvarnängen. På höger sida ligger den gamla sockenvägen. Den fungerar idag som parkering. Förr gick körvägen ner till Nynäs gods, alltså inte till köpingen Nynäshamn.


Lite kring begreppet sockenväg. Det var upp till varje socken att hålla en farbar väg med en bredd av 6 alnar, dvs 3,6 meter. Med tanke på hur fina vägbankarna ännu idag ser ut, så lade man ner ett omfattande arbete på vägens kvalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar